+32 474 36 97 58 info@brema.be

Over BReMA

Brema is de sectorfederatie van de bereide maaltijden in België. We vertegenwoordigen een sector van 66 Belgische bedrijven waar 2000 personeelsleden dagelijks werken aan een kwalitatief hoogstaande bereide maaltijd. Samen realiseren zij een omzet van 450 miljoen €. In België vertegenwoordigt de markt 208.500 ton bereide maaltijden per jaar. 

 

 

Doel

Brema heeft tot doel het informeren, ondersteunen en adviseren van de bedrijven die in België kant-en-klare bereide maaltijden en maaltijdcomponenten produceren en dit door tijdig de juiste informatie aan leden of betrokken overheidsorganisaties te bezorgen, zodat er op een efficiënte manier kan worden geanticipeerd op problemen, gebeurtenissen en uitdagingen. Dit op meerdere vlakken: technisch-wetenschappelijk, export, regelgeving, … 

 

Wat doen we?

Onze leden kunnen rekenen op een uitgebreide dienstverlening op vlak van sociale zaken, duurzaamheid, etikettering, …

Netwerken

BReMA vertegenwoordigt de sector bij alle kabinetten, bij de retail, bij de beleidsmakers zowel op Vlaams, Waals, als federaal vlak. Denk maar aan Volksgezondheid, Economie, Landbouw, Onderwijs,…

Maar ook in Europa zitten we mee aan tafel en volgen we de ontwikkelingen op. Verder zijn we het aanspreekpunt voor de sector bij het FAVV, bij de verschillende administraties van ons land, bij de landbouworganisaties, de collega-federaties van de basisgrondstoffen van uw maaltijd (zuivel, aardappelen, pasta, rijst, groenten, vlees, vis, veggie,…)

We zorgen ook voor een nauwe samenwerking met de onderwijswereld, zowel de opleiding grootkeuken als innovatieprojecten met universiteiten en onderzoeksinstellingen van ons land.

Informatiedoorstroming

We zijn uw aanspreekpunt voor alle mogelijke vragen die met uw onderneming te maken hebben. Omzendbrieven van het FAVV, nieuwe regelgeving,… We houden u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en staan u bij. We organiseren opleidingen wanneer nodig, en hebben een nieuwsbrief die op regelmatige tijdstippen wordt verstuurd met alle relevante informatie over de markt, grondstofprijzen,…

BReMA is ook aangesloten bij de Europese federatie voor bereide maaltijden, European Chilled Food Federation, ECFF, en bij de Belgische federatie van de voedingsindustrie, FEVIA.

Autocontrolegids

Dankzij uw lidmaatschap heeft u toegang tot de autocontrolegids van de sector tegen een sterk gereduceerd tarief. Dit is een document opgesteld door een sector en de operatoren van die sector; met aanwijzingen hoe men kan voldoen aan de wettelijk opgelegde vereisten voor hygiëne, traceerbaarheid bestemd voor en autocontrole. Deze werd goedgekeurd door het FAVV.

 

Ondersteuning leden

De leden van BReMA kunnen een beroep doen op ondersteuning en expertise van het secretariaat. Stel uw vraag en we helpen u zo efficiënt mogelijk.

We zorgen voor hulp en bijstand bij alle mogelijke vragen rond productie, audits, etikettering, exportondersteuning, investeringssubsidies, …

Marktgegevens

Hoe ziet onze markt eruit ? Hoe evolueert de markt ? We brengen u een regelmatige update in samenwerking met overheden zoals Landbouw & Visserij, GFK.

 

 

 

Communicatie

We strijden elke dag opnieuw voor het imago van onze bedrijven en producten:
De bereide maaltijden die de sector maakt, zijn van hoge kwaliteit, streng gecontroleerd en van hoge nutritionele waarde.

We werken aan een continue verbetering van onze producten maar ook van onze productieprocessen. Onze bedrijven werken op een uiterst duurzame manier aan hun producten.

 

Over onze leden

BReMA vertegenwoordigt de sector van de bereide maaltijden en telt 66 Belgische bereide maaltijden-fabrikanten die allemaal dezelfde hoge kwaliteitsstandaard naleven. Met 2000 werknemers en een jaarlijkse omzet van 450 miljoen € is BReMA representatief voor de sector. In België vertegenwoordigt de markt 208.500 ton bereide maaltijden.

Belgische bedrijven

personeelsleden aan het werk

miljoen € omzet

ton bereide maaltijden

Over bereide maaltijden

Onder ‘bereide maaltijden’ verstaan we alle producten die een volledige maaltijd vervangen en verkocht worden om onmiddellijk of na een kleine manipulatie te verbruiken. Typische bereide maaltijden die op de Belgische markt te vinden zijn: pastabereidingen, pizza, oven- en wokgerechten, vis- en vleesgerechten, salades, quiches, biomaaltijden en home-cooked maaltijden. Je vindt deze producten in de winkelrekken, in het koelvak of de diepvriezer van het grootwarenhuis, soms onder eigen merk maar vaak ook als private label.

De bereide maaltijden kunnen de consument ook bereiken via de horeca, aan huis levering, vliegtuigmaaltijden, scholen, ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Bereide maaltijden zijn dus met andere woorden bereide of kant-en-klare gerechten, niet te verwarren met kant-en-klare snacks, die meestal typische snacking producten bevatten (vb. chips, gefrituurde snacks, … ) en dus niet tot de groep van de bereide maaltijden horen.

Organisatie

Bestuursraad

Vergadert 4 keer per jaar

Technisch Comité

Voorzitter: Dhr Guido Bresseleers
Vergadert 4 keer per jaar

Secretariaat

Secretaris-Generaal : Anneleen Vandewynckel
av@brema.be

 

Contact 

Adres: Brusselstraat 295, 1702 Groot-Bijgaarden

info@brema.be

Voedselveiligheid

De wetgeving vereist van de bedrijven uit de voedingsindustrie dat zij een systeem uitbouwen om de veiligheid van hun producten te waarborgen. De bedrijven moeten via het beheersen van kritische punten in hun productieproces zowel ziekteverwekkende kiemen als verontreinigingen in het voedsel voorkomen. Zij moeten hiervoor de HACCP principes toepassen (Hazard Analysis and Critical Control Points). In heel wat voedingsbedrijven zijn kwaliteitssystemen aanwezig die verder gaan dan wat de wet voorschrijft. In deze systemen worden niet alleen garanties gegeven op het vlak van de voedselveiligheid maar ook inzake algemene kwaliteitsaspecten.

Alle BReMA leden hebben er voor gekozen om hun kwaliteitssysteem door een onafhankelijke derde (een certificatie- of inspectieorganisme) te laten controleren.

Deze instellingen zullen nagaan in welke mate de bedrijven voldoen aan bepaalde normen of lastenboeken. Deze controles kunnen uiteindelijk uitmonden in een certificaat. Het certificaat kan betrekking hebben op het systeem dat door de bedrijven gebruikt wordt om de kwaliteit te waarborgen (ook systeemcertificatie) ofwel op de geproduceerde producten of op een combinatie van beide.

Het voedselveiligheidssysteem van alle BReMA leden is gecertificeerd volgens een van de door GFSI (Global Food Safety Initiative, www.mygfsi.com) erkende standaarden:

  • BRC Food technical standard
  • HACCP certificatie
  • IFS
  • EFSIS standaard

Onze partners